Tillstånd, tillsyn och anmälan

Om ditt företag sysslar med verksamhet som regleras i lag måste du söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och ibland även till andra myndigheter. Här har vi samlat en del av de tillstånd och regler som kan beröra dig som företagare.

Om du har en butik eller restaurang behöver du känna till vilka tillstånd du behöver för att sälja och servera livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Du behöver också känna till regler kring speltillstånd om du säljer lotter eller erbjuder automatspel i din lokal.

Är du lantbrukare behöver du känna till vilka regler som gäller för djurhållning, gödselhantering och användningen av bekämpningsmedel.

Har du en frisörsalong, fotvårdsverksamhet eller någon annan form av verksamhet i hygienlokal så finns det regler för dessa. Exempelvis så är lokaler där det används nålar eller skalpeller anmälningspliktiga.