Anmälan offentliga lokaler

Vissa offentliga lokaler är anmälningspliktiga. Det gäller till exempel skolor, förskolor och badanläggningar. Här läser du mer om offentliga lokaler och vad som gäller.

Offentliga lokaler som ska anmälas till kommunens miljöenhet är:

 • skola, förskola, fritidshem eller liknande
 • badanläggning, till exempel en bassäng, bubbelpool eller badtunna (som inte är för privat bruk).

Du får starta tidigast sex veckor efter att anmälan skickats till miljöenheten. Miljöenheten har regelbunden tillsyn, utifrån miljöbalkens bestämmelser, av lokalerna och verksamheten som bedrivs där.

Även lokaler som inte är offentliga kan vara anmälningspliktiga. I samband med anmälan tar vi ut en avgift.

Egenkontroll

Du som har en verksamhet som är anmälningspliktig ska skriva ner dina rutiner i ett egenkontrollprogram. Även för dig utan anmälningsplikt är egenkontroll en viktig del.Se relaterad info.

Skolor, förskolor och fritidshem

För att få starta en skola, förskola eller ett fritidshem måste du anmäla det senast sex veckor innan du startar. Även om du gör en större förändring i en verksamhet som redan är igång krävs att du anmäler det. Det kan till exempel gälla förändringar i byggnader, barnantal eller lokalbyten.

För vilka gäller anmälningsplikten?

Dessa verksamheter omfattas av anmälningsplikten:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Specialskola
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Öppen förskola

Lokalen som ska användas behöver vara anpassad till din verksamhet. Du måste se till att:

 • det finns bra ventilation i varje rum anpassat till det personantal som vistas där - luftflödesmätningar ska finnas
 • det är lämpliga temperaturer i både inomhusluft och varmvattensystem.
 • det är låga radonvärden under 200 Bq/m3
 • ni har goda städ- och hygienrutiner
 • ni har ändamålsenlig kemikalieförvaring
 • det finns välordnad avfallshantering.

Info i anmälan

Vilken information som ska finnas med i anmälan står på vår anmälningsblankett. Se relaterad info.

Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält får du betala en miljösanktionsavgift.

Avgift

Vi tar ut en avgift för anmälan och tillsyn av verksamhetsinnehavaren med stöd av miljöbalken.

Att tänka på

Tänk på att kontrollera med kommunens bygglovsavdelning om du behöver bygglov. Planerar du att ha någon form av matservering eller försäljning av livsmedel ska du även kontakta livsmedelsinspektör för att få veta om det finns några särskilda regler kring detta. Om du ska servera mat behöver denna verksamhet registreras separat som livsmedelsanläggning innan verksamheten startar.