Medelstor förbränningsanläggning

Här hittar du information om registreringsplikt för medelstora förbränningsanläggningar och uppgifter om de anläggningar som registrerats hos oss.

Alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW ska vara registrerade.

För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:

  • från och med den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt
  • från och med den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.

Enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471) ska en kommunal myndighet upprätta register över de anläggningar som finns i kommunen och ha registret tillgängligt digitalt. Det innebär att vi ska visa registret för allmänheten via kommunens webbplats.

Registrerade anläggningar

Här offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Gnesta kommun.

Vackerby 3:58

Verksamhetsutövarens namn, säte och adress

Verksamhetsutövarens namn: Solör Bioenergi Öst AB
Säte: Vadstena
Anläggningens adress: Maskinvägen 1, 646 34 Gnesta
Anläggningens koordinater: N 6548500, E 631457

Anläggningens typ

Två oljepannor, hetvattenpannor för fjärrvärmebruk

Anläggningens effekt

6 MW + 6 MW

Antal drifttimmar per år

500

Typ av bränsle

Dieselbrännolja 100%

Anläggningens sektor eller industrienhet

NACE-kod 3530

SNI-kod 35.30