Regler för hygienlokaler

En hygienlokal är en lokal där det bedrivs till exempel akupunktur, tatuering, massage eller frisering. Lokaler där det används nålar eller skalpeller är anmälningspliktiga.

Regler för hygienlokaler

En hygienlokal är en lokal där det bedrivs till exempel akupunktur,piercing, tatuering, barberare och vissa skönhetsbehandlingar. En verksamhet som använder skärande stickande verktyg såsom, nålar, skalpeller men även rakblad är anmälningspliktiga.

Det är kommunens miljöenhet som har tillsyn över hygienlokaler. Vi kontrollerar att lokalen är lämplig för verksamheten, att du har bra rutiner för hygien och rengöring av utrustning samt lokal. De verksamheter som utför estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),se realterad information.

Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

I september 2021 trädde en ny lag i kraft om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Lagen innebär att verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), se relaterad information. IVO är också dem som har tillsynsuppdraget.

Vid start av ny verksamhet

Startar du en verksamhet som är anmälningspliktig ska en skriftlig anmälan göras senast sex veckor innan du startar. Kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet, då är det större chans att du inte behöver göra ändringar i efterhand. Öppnar du verksamheten utan att ha anmält det får du betala en miljösanktionsavgift.

Även om du startar en verksamhet utan anmälningsplikt är det bra om du hör av dig till miljöenheten eftersom vi ansvarar för tillsynen.

Egenkontroll

Har du en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett egenkontrollprogram. Övriga verksamheter behöver ha en fungerande egenkontroll, men den behöver oftast inte finnas dokumenterad.

Lokalen

Lokalen som används ska vara anpassad till den verksamhet som bedrivs. Hör med miljöenheten eller läs Socialstyrelsens allmänna råd. Se Relaterad info.

Avgift

Vi tar ut en avgift för anmälan och för vår tillsyn av verksamheten.

Övrigt att tänka på

Kontakta planenheten för att få veta om du behöver söka bygglov för din verksamhet.

Information om solarier

Ska du starta ett solarium behöver du anmäla det till miljöenheten.Viktigt att känan till om anmälan:

  • Anmälan ska vara skriftlig
  • Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten startar
  • Bifoga en ritning över lokalen
  • Skicka med en beskrivning av verksamheten
  • Ägarbyte och övertagande av lokal ska anmälas

Följ Strålsäkerhets-myndighetens föreskrifter när du gör din anmälan.

18-årsgräns

Från och med 1 september 2018 är det 18-årsgräns på solarium. Du som har ett solarium måste garantera att besökare är över 18 år.