Avgifter och taxor

För det arbete vi utför i samband med till exempel kontroll, tillsyn och handläggning tar vi ut en avgift. Avgiften kan vara fast eller rörlig beroende på ärende och vilken lagstiftning som gäller.

Om din verksamhet bedöms ha behov av regelbunden tillsyn eller kontroll kommer du debiteras årsvis. Syftet med avgiften är att den ska täcka tillsynsmyndighetens arbete. Samtidigt innebär regelbunden tillsyn eller kontroll inte nödvändigtvis att den äger rum varje år. I de fall besöksfrekvensen är till exempel vart tredje år är avgiften fördelad på tre år.

Hur stor är avgiften?

Timavgifterna för prövning, tillsyn och kontroll från och med 1 mars 2024:

  • Miljöbalken- 1288 kronor/timme
  • Livsmedelslagen, ordinarie kontroll 1446 kronor/timme
  • Livsmedelslagen, uppföljande kontroll, registrering 1388 kronor/timme
  • Alkohollagen, folköl, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel - fast och rörlig avgift eller 1288 kronor/timme, se taxa
  • Strålskyddslagen, 1288 kronor/timme