Torget med biblioteket i Gnesta

Offentlig miljö

Den offentliga miljön omfattar den gemensamma miljö vi rör oss i. Gator, torg och parker är exempel på offentliga platser som kommunen ansvarar för att sköta om och utveckla.

Om du vill nyttja allmän platsmark ska ansökan göras till polisen. Kontakta polisen i Nyköping för mer information på telefon 114 14.

Du kan också läsa mer om tillstånd på polisens hemsida, se relaterad info.

Torghandel

För bokning av torgplats, kontakta servicecenter på telefon 0158-275 000. Innehavare av saluplats ska kunna uppvisa F-skattsedel. För regler om torghandel, se relaterad info.

Scenen på Strömmentorget

Vill du boka scenen på Strömmentorget kontaktar du servicecenter på telefon 0158-275 000.

Skador och felanmälan

Felanmälan

Upptäcker du fel på kommunens gator eller ledningar är vi tacksamma om du gör en felanmälan. Vi har en e-tjänst för felanmälan, se relaterad information.

Det går också bra att anmäla fel till Servicecenter, se kontaktuppgifter.

Skador

Det kan hända att våra fordon och maskiner orsakar skador på brevlådor, staket med mera. Om detta skulle inträffa ska du som ägare anmäla vad som har hänt så att skadorna kan repareras. Kontakta också ditt eget försäkringsbolag för säkerhets skull.