Traktor som klipper gräs i dike längs väg

Gator, gång och cykel

Vi arbetar ständigt med att förbättra och försköna trafikmiljön för din skull och ansvarar för de flesta gator samt gång- och cykelvägar i våra tätorter.

Drift och underhåll av de allra flesta kommunala gator, vägar, trottoarer samt gång- och cykelvägar sköts av vår gatuenhet. Vill du läsa mer om vägansvariga, se relaterad info.

Om du upptäcker ett fel

Hjälp oss att hålla vår kommun vacker för allas skull och gör en felanmälan om du upptäcker ett fel. Då hjälper du till att förbättra vår kommun.

Du kan göra din felanmälan via vår e-tjänst, se relaterad info.

Du kan välja att följa din felanmälan och få återkoppling då felet är åtgärdat.