Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter är särskilda trafikregler utöver de trafikregler som gäller enligt lag eller förordning. Vi beslutar om trafikföreskrifter på de vägar som vi är väghållare för.

I Gnesta kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om lokala trafikföreskrifter.

Det finns fyra olika myndigheter som beslutar om trafikföreskrifter: Trafikverket, Länsstyrelsen, kommunen och länspolismyndigheterna.

Kommunen tar beslut som gäller de vägar där kommunen är väghållare, det vill säga har ansvar för drift och underhåll. Inom tättbebyggt område lämnar kommunen även förslag om beslut till Länsstyrelsen, som sedan tar beslut om föreskrift, när annan än kommunen är väghållare.

Vem är väghållare?

Gnesta kommun är väghållare på alla gator och vägar inom tätorterna Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne, med några undantag:

  • Väg 57
  • Väg 873 och 223, som går genom Laxne
  • Mariefredsvägen från rondellen och norrut, väg 867
  • Stationsvägen i Björnlunda
  • Kyrkvägen och Mejerivägen i Stjärnhov

Trafikverket är väghållare på samtliga undantag i tätorterna samt vägarna utanför tättbebyggt område som inte är enskilda vägar.

Var kan jag läsa trafikföreskrifterna?

Gnesta kommuns alla lokala trafikföreskrifter, finns publicerade på Svensk trafikföreskriftssamling, se relaterad information. Där hittar du även alla andra gällande trafikföreskrifter. En trafikföreskrift blir inte giltig innan den publicerats på Svensk trafikföreskriftssamling.