Föreningar i Gnesta kommun

I Gnesta kommun finns det 56 aktiva föreningar. Allt från idrott till kultur och intresseföreningar. Som aktiv förening i kommunen kan du söka kommunala bidrag.

Enheten för Kommunikation och samverkan ansvarar för ett aktuellt föreningsregister. Vill du uppdatera uppgifterna om er förening? Skicka in all information hit så hjälper vi gärna till.

Den 30 november 2015 antog Kommunstyrelsen i Gnesta kommun nya regler för föreningsbidrag. Reglerna började gälla den 1 januari 2016. Ett föreningsbidrag är ett bidrag till föreningar i Gnesta kommun vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro.

Gnesta kommuns budget för bidrag fastställs årligen av kommunstyrelsen i samband med budgetarbetet. Gnesta kommun kan inte garantera att en ansökan om bidrag beviljas. Beslutande nämnd för bidrag är kommunstyrelsen.