Föreningar i Gnesta kommun

I Gnesta kommun finns det 83 aktiva föreningar. Enheten för Kommunikation och samverkan ansvarar för ett aktuellt föreningsregister. Vill du uppdatera uppgifterna om er förening? Skicka in all information hit så hjälper vi gärna till.

Den 30 november 2015 antog Kommunstyrelsen i Gnesta kommun nya regler för föreningsbidrag. Reglerna började gälla den 1 januari 2016. Ett föreningsbidrag är ett bidrag till föreningar i Gnesta kommun vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro. Här hittar du all information om föreningsbidragPDF.

Gnesta kommuns budget för bidrag fastställs årligen av Kommunstyrelsen i samband med budgetarbetet. Gnesta kommun kan inte garantera att en ansökan om bidrag beviljas.
Beslutande nämnd för bidrag är Kommunstyrelsen.

För mer information
Malin Broquist, Fritidssamordnare
Handläggare för idrotts- och friluftsföreningar
Telefon: 0158 - 275 652

Carina Nilsson, Kultursamordnare
Handläggare för kultur- och intresseföreningar, professionell kulturverksamhet och andra idéburna organisationer
Telefon: 0158 - 275 119

Senast publicerad 2018-03-29