Råd, utskott och bolag

På olika sätt arbetar Gnesta kommuns råd och utskott med att förbereda, planera och ge synpunkter på frågor och ärenden. Bolagen sköter om delar av kommunens fastigheter, bostäder och vägar.

Kommunala råd

I Gnesta kommun finns två kommunala råd: Pensionärs- och omsorgsrådet och Ungdomsrådet. I råden träffas förtroendevalda, representanter för kommunens invånare och tjänstemän. Tanken är att råden ska fungera som forum för frågor som rör respektive råds särskilda intresseområden.

Utskott

I utskotten förbereds ärenden som sedan tas upp i nämnd. I Gnesta kommun finns fyra utskott: Planeringsutskottet, Personalutskottet, Sociala utskottet och Kultur- och fritidsutskottet. 

Bolag

Gnesta kommun äger bolaget Gnesta kommunkoncern AB som består av tre dotterbolag och som har en sammanhållande funktion för kommunens aktiebolag. Bolagen inom koncernen verkar inom områden som är viktiga för kommuninvånarna som till exempel bostäder, förvaltning av fastigheter och stadsnät.