Handikapprådet

Kommunens handikappråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationerna

Handikapprådet är ett referensorgan och remissinstans. I Gnesta kommun träffas handikapprådet minst fyra gånger per år och frågorna som rådet behandlar berör särskilt de funktionshindrade. 

Rådet består av två representanter från majoriteten och två från oppositionen samt representanter och ersättare från FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna), DHR (De handikappades riksförbund), SRF (Synskadades riksförbund), HRF (Hörselskadades riksförbund), Reumatikerförbundet och Elöverkänsligas förening, dessa är utvalda av Handikappförbundens samarbetsorganisation, HSO.

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.