Personalutskott

Personalutskottet arbetar med strategisk personalpolitik och bereder strategiska frågor som rör lönedirektiv, personalbokslut och uppföljning av lönerörelsen.

Personalutskottet beslutar även i frågor som kommunstyrelsen delegerar. Utskottets tre ledamöter består av kommunstyrelsens presidie, Linda Lundin (S), Anna Ekström (M) och Håkan Ekstrand (C)