Sociala utskottet

Sociala utskottet förbereder och beslutar i ärenden som gäller myndighetsutövning kring enskilda personer.

Socialnämnden lämnar över frågor och uppgifter till utskottet. Sociala utskottet har sammanträden varannan torsdag, ojämna veckor.