Villområde i Gnesta med massor av hus

Bostad & miljö

Vi har samlat information om sådant som berör dig och din bostad. Här hittar du information om till exempel bygglov, avfall och återvinning.

Nyheter


 • Fortsatta angrepp av granbarkborren


  Gnestas skogar har drabbats hårt av granbarkborrens framfart. Var därför extra uppmärksam på fallande träd i skogen. Kommunen kommer att vidta åtgärder på lång och kort sikt.

 • Nu gör vi oss mer tillgängliga!


  Bygglov kommer att ha telefontider tre gånger i veckan från måndag den 5 september.

 • Det är torrt i skog och mark


  Det är torrt i skog och mark, det finns en risk för brand på många platser i Gnesta kommun. Var alltid varsam vid eldning.

 • Ny struktur för VA-taxa


  Kommunfullmäktige i Gnesta kommun beslutade i måndags, 20 juni, om en ny struktur för VA-taxa. Beslutet innebär att kostnaderna för kommunens VA-verksamhet fördelas mer rättvist mellan kunderna.

 • Vandaliserad avloppsledning


  Efter måndagens sabotage av ledningsmaterialet till den nya avloppsledningen i Sigtunaån har kommunen beslutat att försöka få hem nya rör och anlita väktartjänst.