Villområde i Gnesta med massor av hus

Bostad & miljö

Vi har samlat information om sådant som berör dig och din bostad. Här hittar du information om till exempel bygglov, avfall och återvinning.

Nyheter


 • Nominera årets miljöpristagare 2021


  Nu är det dags att skicka in din nominering till Gnesta kommuns miljöpris. Gör din röst hörd och skicka in förslag på någon eller några som du tycker har gjort en värdefull insats under året.

 • Sopsortering på olika språk


  Tack vare några sfi-elever på vuxenutbildningen i Gnesta kommun finns det nu filmer om sopsortering på olika språk. Språken är på arabiska, tigrinja, dari, oromo och svenska.

 • Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa


  Fynd hos vilda fåglar har visat att fågelinfluensaviruset finns kvar i miljön. Jordbruksverket uppmanar dig som har fåglar att agera nu för att skydda dina fåglar mot fågelinfluensan.

 • Älgar i tätbebyggda områden


  Under den senaste tiden har vi fått rapporter om att vilda djur, bland annat älgar, rör sig i tätbebyggda områden. Detta kan innebära en risk för både människor och djur.

 • Varning för oseriös aktör


  Vi har uppmärksammats på att fastighetsägare har blivit kontaktade av ett företag som säger att de ska spola fastighetens ledningar, att det är tvingande och att de är kommunens leverantör.