Bostad & miljö

Bilden visar flerbostadshus på Cirkustomten

Vi har samlat information om sådant som berör dig och din bostad. Här hittar du information om till exempel bygglov, avfall och återvinning.

Nyheter

 • 2018-09-07
  Bevattningsförbud gäller fortfarande
  Vi införde bevattningsförbud den 23 juli 2018 och det gäller tills vidare för alla med kommunalt vatten. Orsaken till bevattningsförbudet är den långvariga värmen i somras och torkan som gör att grundvattennivåerna sjönk i snabbare takt.
 • 2018-08-27
  Information om skogsarbeten i Laxne
  Skogen vid Invägen i Laxne behöver gallras.Träden är stora och kan på sikt innebära en risk. Gallring skulle också leda till ett större ljusinsläpp.
 • 2018-08-20
  Eldningsförbudet är upphävt
  Det tidigare eldningsförbudet är nu upphävt eftersom det inte är lika torrt i markerna längre.
 • 2018-07-23
  Förtydligande bevattningsförbud Björnlunda
  Vi vill göra ett förtydligande gällande bevattningsförbudet i Björnlunda.
 • 2018-07-20
  Bevattningsförbud från måndag 23 juli
  Vi inför bevattningsförbud från och med 23 juli 2018, bevattningsförbudet kommer att gälla tills vidare för alla med kommunalt vatten. Orsaken till bevattningsförbudet är den långvariga värmen och torkan som gör att grundvattennivåerna sjunker i snabbare takt.

Senast publicerad 2018-08-30