Villområde i Gnesta med massor av hus

Bostad & miljö

Vi har samlat information om sådant som berör dig och din bostad. Här hittar du information om till exempel bygglov, avfall och återvinning.

Nyheter

 • Låga halter av PFAS i Käxle

  Nu har provsvaren på de vattenprover som togs vid Käxle förra veckan kommit. Resultaten visar på låga halter av PFAS i samtliga brunnar som provtagits. Alla berörda har informerats.
 • Hitta detaljplaner i ny karttjänst

  Ska du köpa hus eller kanske bygga om? Vill du veta vilka bestämmelser som gäller för din fastighet? Nu kan du ta fram och ladda ner detaljplaner med en ny karttjänst.
 • Vad är viktigt för landsbygden?

  Gnesta kommun arbetar med att ta fram ett program för landsbygdsfrågor. Vilka frågor tycker du att vi ska ta med i arbetet?
 • Ny VA-taxa från och med 1 februari

  Den 1 februari 2024 höjs VA-taxan. Den nya taxan har en justering för verksamhetslokaler och du som har egen hantering av dagvatten får möjlighet till reducerad dagvattenavgift.
 • Kommunerna tar över ansvaret för återvinningsstationerna

  Den 1 januari tar kommunerna över ansvaret för återvinningsstationerna. Tidigare har förpackningsinsamlingen (FTI) haft ansvaret.