Bilden visar flerbostadshus på Cirkustomten

Bostad & miljö

Vi har samlat information om sådant som berör dig och din bostad. Här hittar du information om till exempel bygglov, avfall och återvinning.

Nyheter

 • 2019-05-02
  Bevattningsförbud gäller fortfarande
  Vi införde bevattningsförbud den 23 juli 2018 och det gäller tills vidare för alla med kommunalt vatten i tätorterna Gnesta, Laxne och Stjärnhov. Orsaken till bevattningsförbudet är den långvariga värmen i somras och torkan som gör att grundvattennivåerna sjönk i snabbare takt.
 • 2019-04-24
  Rekommendationer om eldning
  Det torra och varma vädret som råder i södra och mellersta Sverige har lett till stor brandrisk i skog och mark. Prognosen tyder på att brandrisken förvärras framöver.
 • 2019-04-18
  Den haltande gräsanden vid Gnesta strand
  Anden har ruggat och verkar må bra, den visar inga tecken på sjukdom.
 • 2019-04-17
  Mark- och betesförmedling inför sommaren 2019
  Har du mark men inga djur eller djur och ingen betesmark? Då har du möjlighet att komma tillrätta med det problemet. Länsstyrelsen har startat en förmedling som sammanför de som har och de som behöver. Nytt för i år är att även den som söker mark för odling kan lägga ut en intresseanmälan och se om någon annan vill arrendera ut mark. Förmedlingen är helt kostnadsfri.
 • 2019-04-02
  Uppmärkning av sopkärl
  Inom kort kan det hända att du ser personal från vår renhållningsentreprenör Suez Sverige AB röra sig kring ditt sopkärl. Det personalen gör är att skapa ett unikt behållarnummer för ditt kärl.

Senast publicerad 2019-05-06