Villområde i Gnesta med massor av hus

Bostad & miljö

Vi har samlat information om sådant som berör dig och din bostad. Här hittar du information om till exempel bygglov, avfall och återvinning.

Nyheter


 • Avrådan från eldning


  Till följd av det torra och varma vädret är risken för skogsbrand hög. Därför avråder räddningstjänsten från eldning i bland annat Gnesta kommun. Avrådan gäller tills vidare.

 • Godkänt badvatten vid Frösjöstrand


  Nytagna prover visar att badvattnet vid Frösjöstrand är tjänligt. Det betyder att vattnet är godkänt att bada i.

 • Information om vägen till Lötbodals friluftsområde


  Lötbodalsvägen är för tillfället i ett mycket dåligt skick. Kommunen inväntar att virket från årets avverkning på grund av granbarkborrar ska köras ut under juni månad och därefter kommer vägen att återställas för personbilstrafik.

 • Spara på vattnet även i sommar


  Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och i Gnesta tätort gäller fortfarande bevattningsförbudet. I övriga tätorter upphäver vi bevattningsförbudet.

 • Ny e-tjänst för felanmälan


  Vi har en ny e-tjänst för felanmälan av till exempel belysning, klotter och lekplatser som kommunen ansvarar för.