Bostad & miljö

Bilden visar flerbostadshus på Cirkustomten

Vi har samlat information om sådant som berör dig och din bostad. Här hittar du information om till exempel bygglov, avfall och återvinning.

Nyheter

 • 2018-12-27
  Ny VA-taxa 1 januari 2019
  Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 att VA-taxan ska höjas från och med den 1 januari 2019. För en villa som förbrukar 150 kbm vatten per år ökar kostnaden med cirka 119 kr per månad. 
 • 2018-12-18
  Gnesta kommuns miljöpris 2018
  Under måndagens kommunfullmäktige delades årets miljöpris ut. Priset gick till Friluftsfrämjandet i Björnlunda-Gnesta som är mycket aktiva i skog och mark – året runt.
 • 2018-12-06
  Matning av änder
  Bröd är för näringsfattigt för att mata änder med och får de för mycket bröd att äta så blir de försvagade och kanske inte klarar vintern.
 • 2018-12-01
  Laxnes vatten behöver inte kokas
  Två på varandra efterföljande prov visar att Laxnes kommunala vatten nu är tjänligt utan anmärkning.
 • 2018-11-26
  Fortsätt koka dricksvattnet i Laxne

  Nya provresultat visar att Laxnes kommunala dricksvatten nu är tjänligt. Rekommendationen är ändå att du fortsätter koka ditt vatten.

Senast publicerad 2018-12-17