Villområde i Gnesta med massor av hus

Bostad & miljö

Vi har samlat information om sådant som berör dig och din bostad. Här hittar du information om till exempel bygglov, avfall och återvinning.

Nyheter


 • Resultat av enkät om avfallshantering


  Under slutet av 2022 genomförde vi en undersökning om hur nöjda våra kunder är med avfallshanteringen i kommunen. Totalt svarade 293 kunder på enkäten.

 • Slipp stopp i avloppet


  Nu delar vi ut gratis fettrattar på servicecenter och Återvinningsgården för att undvika stopp i avloppet.

 • Enkät om avfallshantering


  Har du svarat på kommunens enkät om avfallshantering? Om du ännu inte svarat kan du göra det fram till den 31 december.

 • Ny e-postadress till bygg- och miljöenheten


  Vi har en ny e-postadress för dig som behöver skicka e-post till vår bygg- och miljöenhet.

 • Samråd om vattenskyddsområde


  Varje vattentäkt behöver ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Det är formella områdesskydd och verktyg för att skydda dricksvattnet mot risker och förebygga problem.