Villområde i Gnesta med massor av hus

Bostad & miljö

Vi har samlat information om sådant som berör dig och din bostad. Här hittar du information om till exempel bygglov, avfall och återvinning.

Nyheter


 • Brand i garage - Avspärrningar hävs för närboende


  Räddningstjänsten häver avspärrningarna för boende i området Rudholm. Personer som evakuerats får nu återvända till sina hem.

 • Fortsatta problem med älgar i Björnlunda


  Vi får fortsatt in rapporter om älgar inne i tätorten, vilket skapar oro då det kan innebära en risk för både människor och djur. Vi ber därför boende i området att bland annat ta bort fallfrukt i sina trädgårdar.

 • Problem med vilda djur i tätbebyggda områden


  Under den senaste tiden har vi fått rapporter om att vilda djur, bland annat älgar, rör sig i tätbebyggda områden. Detta kan innebära en risk för både människor och djur.

 • Samråd inom vattenförvaltning pågår


  Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför vattenmyndigheterna ett samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.