2024-04-12
Fallande vattendroppar i vattenpöl på asfalt

Bräddning i reningsverk åtgärdas

Vi har upptäckt en tidigare okänd bräddning i Gnestas avloppsreningsverk. Vatten som missat det femte och sista reningssteget har letts ut i Sigtunaån. Vattenflödet till bräddningen är avstängt.

En bräddning är en funktion som ser till att reningsverk och ledningar inte blir överbelastade i samband med kraftigt regn och höga vattenflöden.

Den aktuella bräddningen upptäcktes i samband med att vi felsökte ett larm. Att den varit okänd beror på bristande dokumentation från tidigare ombyggnationer och att bräddningen finns på en svårtillgänglig plats. Nu ska den åtgärdas för att uppfylla rådande lagkrav.

Inte fullständigt renat vatten till Sigtunaån

Den missade bräddningen har inneburit utsläpp av vatten som inte uppfyllt Länsstyrelsens krav, men det handlar inte om helt orenat avloppsvatten. Vattnet som släppts ut har gått igenom fyra av fem reningssteg i vattenreningsprocessen. Vattnet har gått igenom mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening och sedimentering. Det steg som vattnet inte gått igenom är steget genom skivfilter.

–Vi har stängt av vattenflödet till den aktuella bräddningspunkten och ser nu över vad som behöver åtgärdas, säger Niklas Spetz, verksamhetschef för vatten och avlopp i Gnesta kommun.

Minska förekomsten av ovidkommande vatten

Under 2023 påbörjade vi ett arbete med att minska förekomsten av ovidkommande vatten i ledningarna som går från Laxne till Gnestas reningsverk. Ovidkommande vatten kan till exempel vara dräneringsvatten och vatten som läcker in från trasiga ledningar. Under 2023 var förekomsten av ovidkommande vatten i vårt avsloppssystem högre än tidigare år, men förekomsten varierar och beror bland annat på mängden regn.

–Vi planerar för samma åtgärder i Gnesta centralort under 2024. Det är ett tidskrävande arbete som vi hoppas påbörja så snart som möjligt, säger Niklas Spetz.