Nära vård

Nära vård är en nationell omställning som påverkar hela välfärden. Den handlar att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna och att göra dem delaktiga i arbetet.

För att underlätta för dig som är invånare har vi här nedan samlat de vanligaste frågorna och svaren om omställningen till Nära vård.

Vad är kärnan i Nära vård?

Nära vård är en nationell omställning inom hälso- och sjukvården samt omsorgen. Det handlar om att byta fokus från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Kärnan är ett personcentrerat förhållningsätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Att istället för att fråga "vad är fel på dig?", ställa frågan "vad är viktigt för dig?".

Vad innebär omställningen?

Omställningen innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att arbeta:

 • från fokus på organisation till fokus på person och relation.
 • från brukare/patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare
 • från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.
 • från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus.

Varför behövs en omställning till Nära vård?

Fem drivande krafter till varför vi behöver ställa om till Nära vård är:

 • Allt fler lever längre och fler lever med kronisk sjukdom. Vi lär oss mer om våra sjukdomar vilket gör att vi både kan och vill göra mer själva.
 • Hälso- och sjukvårdssystem är inte utformat utifrån dagens behov.
 • Färre ska ge vård till fler. Antalet äldre ökar snabbt och antalet i arbetsför ålder minskar.
 • Många av dagens sjukdomar går att förebygga och därför måste vi arbeta mer proaktivt och hälsofrämjande.
 • Digitaliseringen i samhället skapar nya förväntningar och nya möjligheter.

Vad innebär Nära vård för mig som invånare?

För dig som är medborgare kan omställningen till Nära vård innebära:

 • Det är lätt att komma i kontakt med vården på flera sätt.
 • Ofta förekommande vård finns nära, vård som behövs sällan kan det vara längre till.
 • Vården ges på nya sätt och andra platser.
 • Individen är delaktig i sin egen vård, behandling och kontroller.
 • Information om och för individen är samlad och överskådlig.
 • Individen får stöd med samordning av sin vård och omsorg.

Vad händer i Sörmland?

Forskning och utveckling i Sörmland, FoUiS, driver sedan hösten 2021 ett tvåårigt utvecklingsprojekt med syftet att hålla samman regionen och Sörmlands kommuner i uppstarten av omställning mot en Nära vård. Uppdraget innebär att arbeta fram en gemensam målbild, samt att ge förslag på gemensamma fokusområden och hur vi ska kunna följa upp omställningen.

Vilken är målbilden i Sörmland?

Region Sörmland har tillsammans med alla kommuner i Sörmland tagit fram en målbild för omställningen. Målbildens ledord är:

 • Tillsammans - Individen ges möjlighet att vara delaktig i alla beslut om sin vård och omsorg.
 • Nära - Den nära vården och omsorgen är jämlik oavsett var i länet den ges.
 • God hälsa, vård och omsorg - Arbetet utgår från individens hälsa, behov, livssituation, förmåga och resurser. Istället för att fråga "vad är fel på dig?", ställa frågan "vad är viktigt för dig?"

Omställningen är ett långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Vi kan inte göra allt samtidigt och därför har fokusområden att arbetas fram. Fokusområden för 2023 - 2027 är:

 • Personcentrering
 • Hälsofrämjande och förebyggande

Vad gör vi i Gnesta kommun?

Vi kommer löpande berätta i text och bild om vad vi gör i våra verksamheter för omställningen till Nära vård.

2023-09-04
Vi sätter individens behov i centrum - IBIC
I hela landet pågår omställningen till Nära vård. Men vad innebär det i praktiken? IBIC, Individens Behov I Centrum, är ett exempel på hur vi arbetar med nära vård i Gnesta kommun.

2023-06-26
Björnlunda hemtjänst vill minska ensamheten
Björnlunda hemtjänst är med i Umeå universitets forskningsprojekt Håll kontakten. Ett projekt där syftet är att minska ensamhet bland seniorer som har stöd av hemtjänst.

2023-05-24
KTC är invigt
Nu är kommunens första KTC – Kliniskt träningscentrum, invigt. En plats där vård- och omsorgspersonal från och med nu kommer att kunna träna på olika moment inför framtida patientmöten.

2023-04-05
Vi öppnar ett kliniskt träningscentrum
Under våren öppnar Gnesta kommun ett kliniskt träningscentrum, KTC. Där kommer vård- och omsorgspersonal att kunna träna på olika moment inför framtida patientmöten.

2023-01-23
Nära vård fokuserar på individen
I hela Sverige pågår omställningen till Nära vård. Men vad menas egentligen med ”Nära vård”? Och hur påverkar det mig som medborgare?