Hela Gnesta sett från Frösjön.

Fakta om Gnesta

Gnesta kommun, med sina 11 000 invånare, ligger i Sörmland cirka 30 minuter från Stockholms central och växer mer än någonsin. Här finns en levande handel, ett aktivt kultur- och föreningsliv och ett rikt näringsliv.

Kommunens centralort Gnesta ligger precis vid länsgränsen mot Stockholm. Centralorten erbjuder fjärrtåg, pendeltåg och busstrafik. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa.

Gnestas befolkning

  • Medelåldern i Gnesta är 42,6 år, i länet 42,3 år och i landet 41,2 år.
  • Andelen unga under 18 år i Gnesta är 15 procent, i länet 21,3 och i landet 20,8 procent.
  • Andelen 65 år och äldre i Gnesta är 22,3 procent, i länet 22,5 och i landet 20 procent.

Bostäder i Gnesta

Det finns omkring 4835 bostäder i Gnesta. Av dessa är cirka 31 procent flerbostadshus och cirka 60 procent småhus. 9 procent är övriga bostäder, exempelvis äldreboenden och gruppboenden. I Gnesta finns också 1700 fritidshus.

Gnestas geografi

Gnesta kommun har en totalareal på 461 km² och gränsar till Södertälje, Trosa, Nyköping, Flen, Strängnäs och Nykvarn. Kommunen består av tre tätorter, tre mindre bostadsorter och landsbygd.