Specialskola

Specialskolan är till för elever som som har en funktionsnedsättning, till exempel hörsel- eller synnedsättning. Den är en egen skolform som består av förskoleklass till årskurs 10. Det finns tio specialskolor i landet som alla drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialskolan är till för följande elevgrupper:

  • Elever som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • Elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
  • Elever med grav språkstörning
  • Elever med medfödd dövblindhet
  • Elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida, se relaterad information.