Vatten och avlopp

Här hittar du kortfattad information om kommunalt vatten och avlopp samt enskilt vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp har du oftast om du bor i en tätort och inom VA-enhetens verksamhetsområde. Ett enskilt avlopp eller enskilt vatten är ett avlopp eller en dricksvattenanlägning som inte är ansluten till det kommunala ledningsnätet. Fastigheter som ligger utanför tätbebyggt område har nästan alltid någon form av enskilt vatten och enskilt avlopp.

Kontakta bygg och miljöenheten

Om du har några frågor om enskilt vatten och avlopp ska du kontakta miljöinspektör på bygg och miljöenheten.