Så kan du påverka

Förutom att välja representanter till kommunfullmäktige vart fjärde år kan du vara med och påverka kommunen på andra sätt. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Säg din åsikt

Inkomna synpunkter, beröm och klagomål ger oss möjlighet att se vad du som medborgare tycker och vad som kan förbättras. Använd e-tjänsten Tyck till och påverka. Se relaterad info.

Fråga kommunen

Du kan ställa frågor direkt till politiker och tjänstemän i kommunen genom att ringa, skicka brev eller mejla. Se relaterad info.

Lämna e-förslag

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från dig som invånare till kommunen. Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Se relaterad info.

Begär ut offentliga handlingar

Om du vill fördjupa dig i en kommunal fråga har du rätt att kontakta kommunen och få ta del av handlingarna i ärendet. Kontakta kommunens kanslienhet för att få hjälp. Se kontaktuppgifter.

Engagera dig politiskt

Du kan själv kandidera till uppdrag i kommunfullmäktige genom att engagera dig i ett politiskt parti – eller starta ett nytt.

Kommunala sammanträden

Alla är välkomna att se och lyssna när kommunfullmäktige och de andra nämnderna sammanträder. Du kan också ta del av mötesprotokoll i efterhand.

Folkomröstning

Folkomröstningar i kommuner är alltid rådgivande. Om 10 procent av dem som har rätt att rösta i kommunen begär en folkomröstning måste fullmäktige rösta om den ska genomföras. Men om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige sedan röstar nej blir folkomröstningen inte av.