Så kan du påverka

Förutom att välja representanter till kommunfullmäktige vart fjärde år kan du vara med och påverka kommunen på andra sätt. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Lämna förslag

Under våren 2019 kommer kommunen att införa e-förslag. Du som bor i Gnesta kommun kommer att kunna lämna ditt förslag genom en e-tjänst.

Säg din åsikt

Inkomna synpunkter, beröm och klagomål ger oss möjlighet att se vad du som medborgare tycker och vad som kan förbättras.

Fråga kommunen

Du kan ställa frågor direkt till politiker och tjänstemän i kommunen genom att ringa, skicka brev eller mejla.

Begär ut offentliga handlingar

Om du vill fördjupa dig i en kommunal fråga har du rätt att kontakta kommunen och få ta del av handlingarna i ärendet.

Folkomröstning

Du har rätt att kräva en folkomröstning i en kommunal fråga. För det krävs att du samlar in under- skrifter med namnförtydligande och adress från 6 300 personer (10 % av de röstberättigade) i Gnesta kommun.

Engagera dig politiskt

Du kan själv kandidera till poster i kommunfullmäktige genom att engagera dig i ett politiskt parti – eller starta ett nytt.

Kommunala sammanträden

Alla är välkomna att se och lyssna när kommunfullmäktige och de andra nämnderna sammanträder. Du kan också ta del av mötesprotokoll i efterhand.


Senast publicerad 2019-04-29