Sammanträdestider 2021

Alla är välkomna att se och lyssna när kommunfullmäktige och de andra nämnderna sammanträder. På kommunfullmäktiges sammanträden har besökare möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Ta del av kommunfullmäktiges och nämnernas sammanträdestider under respektive rubrik eller ta del av en gemensam sammanställning i bifogat pdf-dokument. Se relaterad information.

Kommunfullmäktige

Lokal: B-salen, Elektron, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 19.00.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

22*

29

26

24

21

-

-

27

25*

22

20

* Inställt

Kommunstyrelse

Lokal: B-salen/Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 13.00.

Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2021

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

8*

15

12

10

7

-

-

13

11,25*

8

6

* Inställt

Barn- och utbildningsnämnd

Lokal: B-salen/Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 16.00.

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2021

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

26*

23

30

27

25

15, 22

-

-

14

5, 26

23

21

* Inställt

Socialnämnd

Lokal: B-salen/Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 09.00.

Sammanträdestider för socialnämnden 2021

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

27

24*

31

28

26

23

-

-

1, 29

27

24

22

* Inställt

Samhällsbyggnadsnämnd

Lokal: B-salen/Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 14.00.

Sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden 2021

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

27

24

31

28

26

23

-

-

1

6, 27

24

22Överförmyndarnämnd

Lokal: Flens kommunhus, Sveavägen 1, Flen.
Sammanträdestid: Klockan 9.00-12.00.

Sammanträdestider för överförmyndarnämnden 2021

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

19

16

19

20

18

15

-

17

24

19

16

7