Sammanträdestider

Alla är välkomna att se och lyssna när kommunfullmäktige och de andra nämnderna sammanträder. På kommunfullmäktiges sammanträden har besökare möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige

Lokal: B-salen, Elektron, Västra Storgatan 15. Sammanträdestid: Klockan 19.00.

Kommunstyrelse

Lokal: Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15. Sammanträdestid: Klockan 13.00.

Barn- och utbildningsnämnd

Lokal: Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15. Sammanträdestid: Klockan 16.00.

Socialnämnd

Lokal: Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15. Sammanträdestid: Klockan 09.00.

Samhällsbyggnadsnämnd

Lokal: Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15. Sammanträdestid: Klockan 14.00.

Överförmyndarnämnd

Lokal: Flens kommunhus, Sveavägen 1, Flen. Sammanträdestid: Klockan 8.30-12.00.

Senast publicerad 2019-01-04