Valsedlar i olika färger från olika partier

Politik & demokrati

En kommun styrs av de politiker medborgarna valt. De får en plats i kommunfullmäktige, som utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Nyheter


  • Slutgiltigt valresultat


    Det slutgiltiga valresultatet är klart och valmyndigheten har presenterat information om mandatfördelning och vilka personer som är valda till kommunfullmäktige.

  • Hon är kommunstyrelsens nya ordförande


    Den 25 april beslutade kommunfullmäktige att utse Linda Lundin (S) till ny ordförande för kommunstyrelsen. Det innebär även att hon fått titeln kommunalråd.

  • Möteshandlingar