Valsedlar i olika färger från olika partier

Politik & demokrati

En kommun styrs av de politiker medborgarna valt. De får en plats i kommunfullmäktige, som utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Nyheter


 • Framtidsplan 2023-2025 antagen


  Inför varje nytt år beslutar kommunfullmäktige om en framtidsplan som presenterar kommunens mål och budget för de nästkommande tre verksamhetsåren.

 • Ledamöter till nämnderna klara


  Nu har kommunfullmäktige valt kommunalråd och ledamöter till nämnderna. Uppdragen börjar gälla från 1 januari 2023 och avslutas 31 december 2026.

 • Slutgiltigt valresultat


  Det slutgiltiga valresultatet är klart och valmyndigheten har presenterat information om mandatfördelning och vilka personer som är valda till kommunfullmäktige.

 • Hon är kommunstyrelsens nya ordförande


  Den 25 april beslutade kommunfullmäktige att utse Linda Lundin (S) till ny ordförande för kommunstyrelsen. Det innebär även att hon fått titeln kommunalråd.

 • Möteshandlingar