Valsedlar i olika färger från olika partier

Politik & demokrati

En kommun styrs av de politiker medborgarna valt. De får en plats i kommunfullmäktige, som utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Nyheter

 • Detta beslutades på KS och KF 20 november

  Måndagen 20 november hade både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanträde. Här kan du ta del av de beslut som togs vid dessa möten.
 • Det här behandlar KF 20 november

  Måndag den 20 november sammanträder kommunfullmäktige (KF), kommunens högsta beslutande organ. Här kan du läsa om de beslut som tas av våra folkvalda politiker och hur de påverkar ditt vardagsliv.
 • Kommunstyrelsen i korthet 27 oktober

  Måndag den 27 oktober sammanträdde KS (kommunstyrelsen), som har ansvaret för att det folkvalda kommunfullmäktiges beslut blir genomförda.
 • Detta beslutades på KF 23 oktober

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 23 oktober 2023 fattades flera olika beslut. Här kan du läsa om några av dem, bland annat delårsbudgeten och resursfördelning inom grundskola och fritidshem, och klicka dig vidare till dagordningen.
 • Det här behandlar KF 23 oktober

  Måndag den 23 oktober sammanträder kommunfullmäktige (KF), kommunens högsta beslutande organ. Här kan du läsa om de beslut som tas av våra folkvalda politiker och hur de påverkar ditt vardagsliv.