Samlingsbild Gnesta kommun

Politik & demokrati

En kommun styrs av de politiker medborgarna valt. De får en plats i kommunfullmäktige, som utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Nyheter

Senast publicerad 2019-10-08