2024-04-16
Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige 22 april

Måndag 22 april sammanträder kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Här kan du läsa om de beslut som tas av våra folkvalda politiker och hur de påverkar ditt vardagsliv.

Välkommen till KF (kommunfullmäktige) måndagen den 22 april 2024 klockan 19.00 i B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Som invånare har du chansen att lära känna de folkvalda politikerna och höra vilka beslut som tas i kommunens högsta beslutande organ, samtidigt som du får höra om hur besluten påverkar ditt vardagsliv.

Följ livesändningen av sammanträdet

Du kommer att ha möjlihet att följa kommunfullmäktigesammanträdet live via en direktlänk här på webbplatsen. Länken publicerar vi på sammanträdesdagen, 22 april.

Inspelningar från kommunfullmäktigemöten tidigare i år hittar du i vår filmportal. Se relaterad information.

Ärenden på dagordningen

På dagordningen finns flera beslutsärenden och här presenteras några av dem:

  • Detaljplan för fastigheterna Gnesta 16:8 m.fl. -Mejerigatan
  • Årsredovisning 2023 för Gnesta kommun
  • Komplettering framtidsplanen 2024–2026 - Investeringsbudget och Exploateringsbudget

Dagordning för kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 22 april 2024

Läs kallelsen och dagordningen för fler ärenden och utförlig beskrivning Pdf, 109.6 MB..