Pågående projekt

Gnesta växer och runt om i kommunen pågår olika projekt för att möte den ökade efterfrågan på bostäder, service och infrastruktur. Här kan du läsa mer om aktuella projekt.

  • Aspliden, Skenda


    I Björnlunda norr om riksväg 57 finns sex  generösa villatomter i naturskönt område.
  • Illustration vy över Vackerby trädgårdsstad

    Vackerby trädgårdsstad


    Vackerby trädgårdsstad heter den nya stadsdel som planeras i den norra delen av Gnesta tätort. Stadsdelen byggs utifrån principera för den klassiska t...