Pågående projekt

Gnesta växer och runt om i kommunen pågår olika projekt för att möte den ökade efterfrågan på bostäder, service och infrastruktur. Här kan du läsa mer om aktuella projekt.

 • Bilden visar tänkt område för Padelbanor

  Intresseanmälan för utomhuspadelbana


  Gnesta kommun undersöker intresset för markupplåtelse genom lägenhetsarrende för två banor för utomhuspadel vid Hagstumosse. Se karta.
 • Kartbild över Skenda 3,3 med röd punkt där mellanlagring är tänkt att ske

  Skenda 3:3


  VA-enheten i Gnesta kommun avser att ansöka om tillstånd för att behandla och mellanlagra upp till 5 000 kubikmeter rena schaktmassor på fastigheten S...
 • Flygfoto över Frösjö strand

  Frösjöstrand


  Alldeles intill Frösjön och fem minuters promenad från Gnesta centrum ligger området Frösjöstrand.
 • Aspliden, Skenda


  I Björnlunda norr om riksväg 57 planeras sex  generösa villatomter i naturskönt område.
 • Illustration vy över Vackerby trädgårdsstad

  Vackerby trädgårdsstad


  Vackerby trädgårdsstad heter den nya stadsdel som planeras i den norra delen av Gnesta tätort. Stadsdelen byggs utifrån principera för den klassiska t...