2024-04-05
Kommunfullmäktige sammanträder

Detta beslutades på KF 25 mars

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25 mars fattades flera beslut och motioner besvarades. Mötet spelades in och du kan se det här på webben i efterhand.

På dagordningen

På dagordningen finns bland annat flera motioner som besvarades under sammanträdet. På sammanträdet så togs det bland annat beslut om om investeringsmedel till förstudie till vattenförsörjningsprojektet i Gnesta tätort och revidering av livsmedelstaxa. Kommunfullmäktigebeslutade också om val till kommunala uppdrag för mandatperioden 2022-2026.

Se webbsändning av mötet i efterhand

I höstas beslutade kommunfullmäktige att kommande möten ska webbsändas. Mötet 25 mars livesändes och några dagar efter mötet publicerades en textad inspelning.

Se inspelningen av fullmäktiges sammanträde 25 mars. Länk till annan webbplats.

Filmen är textad och detta är framtaget med hjälp av AI. Detta innebär att det kan finnas mindre småfel i textningen. Vill du se texten så klickar du på symbolen T i videospelaren.

Dagordning och protokoll för sammanträdet måndagen den 25 mars 2024

Kallelse

Kallelse kommunfullmäktige 2024-03-25.pdf Pdf, 7.3 MB.

Protokoll

Protokoll kommunfullmäktige 2024-03-25.pdf Pdf, 5.1 MB.