2024-04-15
Sammanträde med kommunstyrelsen i Gnesta kommun

Kommunstyrelsen i korthet 8 april

Måndag den 8 april sammanträdde KS (kommunstyrelsen), som har ansvaret för att det folkvalda kommunfullmäktiges beslut blir genomförda.

Här kan du läsa om några av de ärenden som togs upp vid sammanträdet.

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade om Verksamhetsberättelse 2023 för
Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar årligen om en framtidsplan som anger den riktning som styrelsen och nämnderna ska arbeta mot. Utifrån den tar kommunstyrelsen fram en verksamhetsplan för kommunstyrelsens arbete. Efter genomfört verksamhetsår ska kommunstyrelsen följa upp årets arbete. Uppföljningen presenteras i denna verksamhetsberättelse.

Bidrag till Hittaut-projektet 2024

Kommunstyrelsen beslutade om bidrag på 9 000 kr till OK Klemmingen för deras arbete med friskvårdsprojektet Hittaut.
Hittaut är ett friskvårdsprojekt som OK Klemmingen kommer att genomföra för femte gången. Hittaut syftar till att uppmuntra fysisk aktivitet genom att tillgängliggöra orienteringskartor för invånare och besökare i Gnesta kommun.

Dagordning, kallelse och protokoll för kommunstyrelsesammanträdet 8 april 2024

Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 8 april med dagordning, beslutspunkter och underlag inför beslut. Pdf, 95 MB.

Protokoll

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 8 april Pdf, 2.2 MB.