2024-03-25
Ordförandeklubba

Livesändning av kommunfullmäktige

Idag 25 mars kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde genom en livesändning här på kommunens webbplats. Sammanträdet startar klockan 19.00.

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Som invånare har du chansen att lära känna de folkvalda politikerna och höra vilka beslut som tas i kommunens högsta beslutande organ, samtidigt som du får höra om hur besluten påverkar ditt vardagsliv.

Följ livesändningen av sammanträdet klockan 19.00

Du har möjlighet att följa kommunfullmäktigesammanträdet live via en direktlänk här på webbplatsen. Sändningen börjar straxt innan mötet startar klockan 19.00.

Till livesändningen av sammanträdet. Länk till annan webbplats.

Sammanträdet spelas också in och kommer att textas i efterhand och publiceras här på gnesta.se efter några dagar.

Följ sammanträdet på plats i kommunhuset

Du kan också besöka kommunhuset och vara närvrande på plats under mötet. Lokalen är B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Ärenden på dagordningen

På dagordningen finns bland annat flera motioner som kommer att besvaras under sammanträdet. På agendan finns också förslag till beslut om investeringsmedel till förstudie till vattenförsörjningsprojektet i Gnesta tätort. Här finns också val till kommunala uppdrag för mandatperioden 2022-2026.

Dagordning för kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 25 mars 2024

Läs kallelsen och dagordningen för fler ärenden och utförlig beskrivning Pdf, 7.3 MB..

Kommunfullmäktiges ledamöter

Fullmäktiges ledamöter och ersättare httar du i kommunens register över förtroendevalda. Länk till annan webbplats.