2024-04-22
Ordförandeklubba

Livesändning av kommunfullmäktige

Idag den 22 april kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde genom en livesändning här på kommunens webbplats. Sammanträdet startar klockan 19.00.

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Som invånare har du chansen att lära känna de folkvalda politikerna och höra vilka beslut som tas i kommunens högsta beslutande organ, samtidigt som du får höra om hur besluten påverkar ditt vardagsliv.

Följ livesändningen av sammanträdet klockan 19.00

Du har möjlighet att följa kommunfullmäktigesammanträdet live via en direktlänk här på webbplatsen. Sändningen börjar strax innan mötet startar klockan 19.00.

Till livesändningen av sammanträdet. Länk till annan webbplats.

Sammanträdet spelas också in och kommer att textas i efterhand och publiceras här på gnesta.se efter några dagar.

Följ sammanträdet på plats i kommunhuset

Du kan också besöka kommunhuset och vara närvarande på plats under mötet. Lokalen är B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Ärenden på dagordningen

På dagordningen finns flera beslutsärenden och här presenteras några av dem:

  • Detaljplan för fastigheterna Gnesta 16:8 m.fl. -Mejerigatan
  • Årsredovisning 2023 för Gnesta kommun
  • Komplettering framtidsplanen 2024–2026 - Investeringsbudget och Exploateringsbudget

Dagordning för kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 22 april 2024

Läs kallelsen och dagordningen för fler ärenden och utförlig beskrivning Pdf, 109.6 MB..

Kommunfullmäktiges ledamöter

Fullmäktiges ledamöter och ersättare httar du i kommunens register över förtroendevalda. Länk till annan webbplats.