2024-03-21

Mikael, Anders och Fredrik i samspråk med Tomas Lundin från IFO Vattenrening vid ett kontinuerligt sandfilter. Foto: Peter Asteberg

Studiebesök på kommunala vattenverk

Delar av projektgruppen för Gnestas nya vattenförsörjning lät sig inspireras på studiebesök hos kommunala vattenverk. Syftet var att studera arbetsmiljö och drifterfarenheter.

Under förra veckan besökte delar av projektgruppen för den nya vattenförsörjningen i Gnesta kommun två kommunala vattenverk.

– Vi i projektgruppen tar med oss många lärdomar från besöken – både vad gäller de olika processtegen och vattenverkens tillbyggnadsprojekt, men också tips för en säker arbetsmiljö och tekniska detaljer, säger Peter Asterberg, projektledare från Norconsult.

De besökta vattenverken producerar dricksvatten från sjövatten, använder sig av sand- och kolfilter i beredningsprocessen och har genomgått tillbyggnader de senaste åren. Samtliga processteg liknar dem som planeras i Gnesta.

Syftet med besöken var att studera arbetsmiljö, drifterfarenheter, fördelar och nackdelar med de olika processtegen samt att knyta kontakter inför den kommande byggnationen och uppstarten av ett nytt vattenverk i Gnesta.

Deltagare från Gnesta kommun var processingenjör Mikael Benedicks-Lundahl, driftteknikerna Anders Alsbjer och Fredrik Bäckström och projektledare Peter Asterberg från Norconsult.

Britta Bristav, Camilla Hellgren och Mikael Bentsen från VA Drift AB som ansvarar för projektering av det nya vattenverket var också på plats.