2024-04-18
Grenar och kvistar vid platsen för trädgårdsavfall på återvinningscentralen

Nytt ställningstagande om eldning

Kommunen har tidigare informerat om eldningsförbud av trädgårdsavfall. Vårt nya ställningstagande är att eldning är tillåtet enligt våra lokala föreskrifter. Föreskrifterna ska revideras.

Kommunen har tidigare informerat om en ny lagstiftning i avfallsförordningen som började gälla i januari 2024. Denna lagändring påverkade bland annat eldning av trädgårdsavfall, vilket innebär att du från och med i år antingen ska lämna ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen eller kompostera det hemma.

Den bedömning som naturvårdsverket gör är att kommunen i sina föreskrifter kan tillåta eldning av trädgårds- eller parkavfall under vissa förutsättningar.

Det råder en otydlighet i tolkningen av lagstiftningen. Fram till nya föreskrifter är beslutade är det tillåtet att elda trädgårdsavfall i enlighet med gällande föreskrifter som finns i kommunen. Vi fortsätter att följa utvecklingen, säger Linda Lundin, kommunstyrelsens ordförande i Gnesta kommun.

Läs om vad som gäller kring eldning och innehållet i de lokala föreskrifterna på vår informationssida om eldning. Se relaterad information.