Planeringsberedningen

Planeringsberedningen arbetar med strategiska frågor inom samhällsbyggnad, kommunikationer, näringslivspolitik och miljö.

Beredningen ansvarar särskilt för:

  • Mål och riktlinjer för bebyggelseplanering, trafikplanering och fysisk planering
  • Upprättande av förslag till översiktplan/utvecklingsplan och fördjupade översiktplaner
  • Initiativ och prioritering av detaljplaneläggning
  • Riktlinjer för mark- och bostadspolitik

Anna Ekström (M) är ordförande i planeringsberedningen.