Kommunala bolag

Gnesta kommun äger ett moderbolag, Gnesta kommunkoncern AB, med tre dotterbolag - Gnestahem AB, Gnesta Förvaltnings AB och Gnesta Centrumfastigheter AB.

Gnesta kommunkoncern AB

Gnesta kommunkoncern AB är ett moderbolag i en koncern som består av tre dotterbolag (se beskrivna nedan). Gnesta kommunkoncern AB ägs av Gnesta kommun och fungerar som en sammanhållande funktion för kommunens aktiebolag. Bolagen inom koncernen verkar inom områden som är viktiga för kommuninvånarna, som till exempel bostäder, förvaltning av fastigheter och stadsnät. Se relaterad info.

Gnestahem AB

Gnestahem AB är ett kommunalt bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar drygt 800 lägenheter och cirka 20 lokaler i kommunen.

Gnesta Förvaltnings AB

Gnesta Förvaltnings AB förvaltar huvuddelen av kommunens fastigheter.

Gnesta Centrumfastigheter AB

Bolaget ska äga, förvalta och utveckla fastigheter samt främja en positiv utveckling i Gnesta centrum.