Offentlig belysning

Offentlig belysning sitter utmed gång- och cykelvägar, parker och gator på allmänna områden. Bra belysning ökar tryggheten i samhället.

Bra belysning ger mer trygghet. För att öka trygghetskänslan för dig, genom väl upplysta gångvägar och liknande, behöver vi din hjälp med att felanmäla om någon lampa är trasig. Vi kan bara ta emot felanmälan och åtgärda fel på vägar där kommunen är vägansvarig, se relaterad information.

Felanmälan

Om du ser en lampa som är sönder, kan du anmäla detta till oss, även om det är Vattenfall som förvaltar den offentliga belysningen. Det är också Vattenfall som byter anmälda trasiga lampor. För felanmälan se relaterad information.

När byter Vattenfall trasiga lampor?

Enstaka anmälda trasiga lampor byts vid sex olika tillfällen under året, efter anmälda fel. Dessa tillfällen är:

  • Januari
  • Mars
  • Maj
  • Augusti
  • Oktober
  • December

Det betyder att anmäler du en svart lampa i maj, kan det dröja till augusti innan den åtgärdas.

Vid större fel sker åtgärd snabbare.