Bild på belysning utmed gång och cykelväg på kvällen

Offentlig belysning

Offentlig belysning sitter utmed gång- och cykelvägar, parker och gator på allmänna områden. Bra belysning ökar tryggheten i samhället.

Bra belysning ger mer trygghet. För att öka trygghetskänslan för dig, genom väl upplysta gångvägar och liknande, behöver vi din hjälp med att felanmäla om någon lampa är trasig.

Felanmälan

Om du ser en lampa som är sönder, kan du anmäla detta till oss, även om det är Vattenfall som förvaltar den offentliga belysningen. Det är också Vattenfall som byter anmälda trasiga lampor.

Felanmälan via app

Vi har en app för felanmälan som du kan ladda ner till din smarta telefon. Du hittar den appen genom att söka på Gnesta kommun i app-butiken.

Felanmälan via formulär

Du kan även skicka en felanmälan till oss genom att använda formuläret Felanmälan, se relaterad info.