2024-04-22

Nu rivs bron över Klövasundet

Bron vid sjön Klämmingen, på väg 876 mellan Gnesta och Laxne, ska rivas och ersättas av en ny. Den 24 april inleder Trafikverket rivningsarbetet. I slutet av året väntas en ny bro stå klar.

I januari 2023 stängdes bron av säkerhetsskäl och har varit stängd i väntan på rivning. Nu börjar Trafikverket rivningsarbetet och i sommar börjar byggandet av den nya bron. En ny bro väntas stå klart i december 2024.

Så påverkas trafiken

  • Båttrafiken på sjön påverkas. Vattenområdet runt bron kommer att vara avstängt under hela byggtiden. För kanoter och liknande kommer bryggor finnas så att man kan bära sin kanot över vägen istället.
  • All biltrafik hänvisas till alternativa vägar. På projektets webbsida på Trafikverkets webbplats finns en omledningskarta.
  • Det kommer inte vara möjligt för gångtrafikanter att ta sig över bron under byggtiden.

Läs mer om arbetet på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats..