2023-09-04
Bilar på en solig parkeringsplats och ett tåg vid stationen i bakgrunden.

Kommunen gör parkeringsinventering

Hur används parkeringsplatserna i centrala Gnesta? Vilka behov finns för framtiden och hur kan vi hitta de bästa och mest effektiva parkeringslösningarna? Under vecka 36 genomförs en parkeringsinventering för att få svar på dessa frågor.

Det kommer att hända en hel del i centrala Gnesta i framtiden och under vecka 36 genomförs en parkeringsinventering av personal i varselvästar i centrala Gnesta, som en del av underlaget för en framtida parkeringsstrategi för orten.

Parkeringsstrategin ska bidra till att uppfylla målet Ett attraktivt centrum med ett gott och varierat utbud, som finns med i kommunstyrelsens framtidsplan 2023–2025. Den ska också fungera som ett planeringsunderlag för exploatörer, tjänstepersoner och politiker vid stadsutveckling och ska bland annat visa hur befintliga parkeringsplatser kan användas mer effektivt, behov av nya parkeringar för bilar och cyklar samt hur laddinfrastrukturen kan byggas ut.

Inventeringen beräknas vara sammanställd under oktober 2023 och det är en målsättning att den framtida parkeringsstrategin klar runt årskiftet.