2023-11-07
Bild på infarten vid återvinningsgården

Trasig bom på Återvinningsgården

Passersystemet på Återvinningsgården är ur funktion. Fram till att nytt system är på plats behöver du som privatperson eller företagare inte använda passerkort när du besöker oss.

Det nuvarande passersystemet på Återvinningsgården är ur funktion. Detta innebär att det inte finns någon bom för in- och utpassage. Även kortterminalen är ur funktion vilket gör att antal besök inte går att registrera.

För dig som besöker Återvinningsgården privat innebär detta att du inte längre behöver dra ditt passerkort i terminalen och att bommen står öppen.

Besöker du oss som företagare, stoppar vi påfyllnad av företagskort och har avgiftsfria besök fram till att nytt passersystem är på plats. Antalet besök är fortfarande begränsat till två per dag och maxgränsen för avfall är tre kubik per gång. Om du som företagare har outnyttjade besök på ditt passerkort kommer de att föras över till det nya passersystemet.

Vi räknar med att ett nytt passersystem är på plats under våren 2024.