Trygghet och säkerhet

Du som bor, arbetar eller vistas i Gnesta ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter.

Möjligheten att känna sig trygg och att det brottsförebyggande arbetet fungerar är av stor vikt för kommunens medborgare och en del av kommunens framtidsplan och den lokala Handlingsplanen för skydd mot olyckor, antagen i kommunstyrelsen.

Kommunen samarbetar med flera olika aktörer för att göra Gnesta till en trygg och säker plats.

BRÅ i Gnesta

Brottsförebyggande rådet, BRÅ är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och polismyndigheten. Genom rådet kan kommunen i samarbete med polisen tidigt fånga upp nya trender och se brottsutvecklingen i kommunen. Insatser i förebyggande syfte kan initieras och samordnas.

BRÅ i Gnesta består av politiska företrädare och polisen i Gnesta samt tjänstepersoner från Gnesta kommun där bland annat kommunens säkerhetssamordnare ingår.

Medborgarlöfte mellan Gnesta kommun och polisen

Gnesta kommun undertecknar varje år medborgarlöfte med lokalpolisområdet som ansvarar för Gnesta kommuns geografiska område. Medborgarlöften handlar om att polisen lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets
  • delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.