Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar för att erbjuda medborgare i Gnesta kommun god och tillgänglig service utifrån individens egna behov.

Socialförvaltningen leds av förvaltningschef Lena Karlsson Leksell. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden, och ansvarar för:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreomsorg
  • Omsorg för personer med funktionsnedsättningar
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Arbetsmarknad
  • Integration
  • Vuxenutbildning

Socialförvaltningen har som mål att du som kommer i kontakt med förvaltningen ska erbjudas möjlighet att göra egna val och att stödet utformas i samråd med dig.

Olika funktioner

Verksamheten har ett stort antal medarbetare med olika funktioner. Till exempel handläggare, utredare, assistenter, undersköterskor, hälso- och sjukvårdspersonal, socialsekreterare och arbetshandledare.