Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar för att erbjuda medborgare i Gnesta kommun god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Förvaltningen ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning.

Socialförvaltningen, som fram till årsskiftet hette Vuxen- och omsorgsförvaltningen, har som mål att du som kommer i kontakt med förvaltningen ska erbjudas möjlighet att göra egna val och att stödet utformas i samråd med dig.

Socialförvaltningen lyder under Socialnämnden (tidigare Vuxen- och omsorgsnämnden) i Gnesta kommun. Verksamheten har ett stort antal medarbetare med olika funktioner - till exempel handläggare, utredare, assistenter, undersköterskor, hälso- och sjulvårdspersonal, socialsekreterare och arbetshandledare.

Organisation

Förvaltningen leds av förvaltningschef Ann Malmström.

Socialförvaltningen är uppdelad i tre verksamheter:

  • Stöd och vägledning (SoV)
  • Administration och bistånd (AoB)
  • Äldre, Funktionsstöd och Hälso- och sjukvård (ÄFH)

Senast publicerad 2019-03-15