en av kommunens drönare i luften

Drönare i Gnesta kommun

Gnesta kommun använder drönare för att samla in material till kommunens olika verksamheter. Här informerar vi vad detta innebär och varför.

Syftet med drönarflygningar är exempelvis att dokumentera vid fastighetsinspektioner, bygglovsärenden, informera allmänheten om kommunens verksamhet samt för marknadsföring av Gnesta som kommun.

I takt med att Gnesta växer kan vi hjälp av drönare ta fram bildmaterial som ökar möjligheterna till insyn och som skapar förståelse både för detaljplaneprocessen och för hur byggnationer påverkar närmiljön och den enskildes intressen.

Varför flyger kommunen med drönare?

Drönarteknik gör det möjligt för oss att på ett enkelt och smidigt sätt ta flygbilder på olika platser i Gnesta kommun. Något som tidigare var väldigt kostsamt och tidskrävande görs på några minuter idag med ny och modern drönarteknik. Drönare är även ett komplement till traditionell mätning med totalstation (elektroniskt avståndsmätningsinstrument) eller GPS. Att använda en drönare är i vissa fall en mycket snabbare metod för insamling av geografisk information jämfört med traditionell mätning.

Har kommunen tillstånd att flyga?

Kommunen har de nödvändiga tillstånd, licenser och försäkringar som krävs för att genomföra flygningar över kommunen.

Vilka får flyga kommunens drönare?

Fjärrpiloterna har relevant nivå på drönarkort och lyder under organisationens operatörskap. Utbildningen har bland annat innefattat flygsäkerhet och flygteknik.

I samband med flygning bär fjärpiloten väst med kommunens logotyp samt texten UAS-Pilot.

Vilka produkter skapas av flygningarna?

Med hjälp av drönare kan kommunen skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualaliseringsprodukter. Produkterna (kartor, punktmoln, ortofoton och 3D-modeller) används i alla skeden, från detaljplaneprocessen fram till färdigställd byggnad eller mark.
Vi skapar också filmer eller tar bilder för att på olika sätt informera allmänheten om kommunens verksamhet samt för marknadsföring av Gnesta kommun.

Syns jag på bilderna?

Drönaren tar bilder på mellan 50-120 meters höjd vilket gör att det är mycket svårt att urskilja individers ansikten i bilderna. Identifierbara personer tas bort i efterbearbetningen av bilderna.

Får jag ställa frågor till fjärrpiloten?

Du får gärna ställa frågor innan eller efter genomförd flygning. Arbetet kräver full uppsikt över drönaren, stör därför inte piloten under själva flygningen.