Mål för Gnestas medarbetare

Oavsett titel, uppdrag och funktion så är vi här för att gemensamt ge kommunens invånare en bra verkamhet och service.

Kommunens politiker har beslutat om fem inriktningsmål som alla medarbetare ska medverka till att uppnå. Vi gör det i enlighet med kommunens värdegrund och våra plattformar för ledare och medarbetare.