Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är säker och hälsofrämjande. Den bidrar till att verksamhetens mål uppnås och ökar kommunens möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare.

Arbetsmiljön ska stimulera dig till engagemang i arbetet och göra det möjligt för dig att känna delaktighet och kunna påverka.

I Gnesta kommun ska

  • arbetsmiljöarbetet ingå som en integrerad del i kommunens alla verksamheter och ha en naturlig koppling till budgetarbetet
  • alla arbetsmiljöansvariga chefer ha genomgått grundutbildning i arbetsmiljö
  • chefer och medarbetare samverka i arbetsmiljöfrågor
  • förändringar i organisationen diskuteras både ur hälsofrämjande och ekonomiska perspektiv.