Stipendier och priser

Stipendier och priser

Gnesta kommun förvaltar ett flertal stiftelser. Kapitalet i stiftelserna förvaltas för att tillgodose de olika ändamålen i stiftelserna. Den årliga avkastningen ska sedan en tiondel lagts till kapitalet användas enligt gällande kriterier för respektive stiftelse.

Gnesta kommun delar dessutom ut ett antal priser, exempelvis Kulturpris, Miljöpris och Ungdomsledarpris med flera.

Till stiftelserna för premier nomineras elever av respektive skola och beslut fattas av rektor.

Stipendier

Ansökningstiden är mellan april - maj. Det finns följande stiftelser att söka stipendier ur för elever inom grundskolan i Gnesta kommun:

Gnesta kommuns Stipendiestiftelse           
För belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit eller belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott eller Stipendium för fortsatt utbildning efter obligatorisk skola.

Stiftelsen för stipendier Frejaskolan 6-9     
För belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit eller belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott eller Stipendium för fortsatt utbildning efter obligatorisk skola.

Premier

Stiftelsen för premier Welandersborgs skola
Premier till elever som under läsåret visat studieintresse, flit och gott uppförande.

Stiftelsen för premier Kvarnbackaskolan    
Premier till elever som under läsåret visat studieintresse, flit och gott uppförande.

För mer information om ovanstående stiftelser, kontakta:
Barn och utbildningskontoret
0158 - 275 000

Stiftelsen för utflykter vid Liljedalshemmet
Den årliga avkastningen ska, sedan en tiondel lagts till kapitalet, användas till utflykter för personer boende på Liljedalshemmet tillsammans med personalen.

Helene Ekeberg
0158 - 275 289
Skicka e-post här!