Stipendier och priser

Gnesta kommun har flera stipendier som du som elev i grundskolan kan söka. Dessutom delar kommunen varje år ut ett Miljöpris samt ett pris till Årets eldsjäl.

Gnesta kommun förvaltar ett flertal stiftelser. Kapitalet i stiftelserna förvaltas för att tillgodose de olika ändamålen i stiftelserna. Den årliga avkastningen ska sedan en tiondel lagts till kapitalet användas enligt gällande kriterier för respektive stiftelse.

Till stiftelserna för premier nomineras elever av respektive skola och beslut fattas av rektor.

Gnesta kommun delar dessutom ut ett Miljöpris och Årets eldsjäl.

Stipendier

Ansökningstiden är mellan april - maj. Det finns följande stiftelser att söka stipendier ur för elever inom grundskolan i Gnesta kommun:

Gnesta kommuns stipendiestiftelse           

För belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit eller belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott eller Stipendium för fortsatt utbildning efter obligatorisk skola.

Stiftelsen för stipendier Frejaskolan 6-9     

För belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit eller belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott eller Stipendium för fortsatt utbildning efter obligatorisk skola.

Premier

Stiftelsen för premier Welandersborgs skola

Premier till elever som under läsåret visat studieintresse, flit och gott uppförande.

Stiftelsen för premier Kvarnbackaskolan    

Premier till elever som under läsåret visat studieintresse, flit och gott uppförande.

För mer information om ovanstående stiftelser, kontakta
Barn och utbildningskontoret. Se kontaktuppgifter.

Stiftelsen för utflykter vid Liljedalshemmet

Den årliga avkastningen ska, sedan en tiondel lagts till kapitalet, användas till utflykter för personer boende på Liljedalshemmet tillsammans med personalen. För mer information kontaka Helene Ekeberg, se kontaktuppgifter.