Kundval inom hemtjänst i Gnesta kommun

Huvudsyftet med en kundvalsmodell är att ge medborgarna större inflytande över kommunens utbud av tjänster. Med kundval menas att brukare själv väljer av vem eller var man vill få hemtjänst.

Kommunen är dock ytterst ansvarig oavsett vem som utför tjänsten. Kommunen följer också upp och utvärderar verksamheterna.

Vill du bli utförare i kommunens valfrihetssystem för hemtjänst?

Uppdraget omfattar:

  • hemtjänst
  • matleverans
  • avlösning
  • trygghetslarm
  • delegerad hälso-och sjukvårdsinsatser dag och kvällstid alla veckans dagar mellan kl. 07.00 – 22.00.

Uppdraget omfattar geografiskt hela Gnesta kommun. Möjlighet finns att ange kapacitetstak per antal timmar/ månad.

Nedan hittar du förfrågningsunderlag, ansökningsblankett och övriga handlingar.

I hemtjänstpengen ingår personalkostnader, arbetsledning, förbrukningsmaterial, gång-/res-/rapporttid samt momskompensation.

Hemtjänstpeng 2023 enligt LOV, lagen om valfrihetssytem, är för extern utförare:
Gnesta tätort, 478,91 kr/timma.
Björnlunda och landsbyggd, 533,32 kr/timma.