Två händer som håller i en mobiltelefon utomhus

Felanmälan teknisk verksamhet

Vill du göra en felanmälan på till exempel gatubelysning, gator, parker eller göra en anmälan om klotter? Då ska du använda vår e-tjänst, se relaterad info

Din felanmälan hamnar hos vår gatuenhet, som också sköter drift av bland annat parker och lekplatser.

I e-tjänsten får du välja vilken centralort det gäller, vad din anmälan avser och vilken typ av fel du vill anmäla. Du har möjlighet att bifoga bilder, samt markera på en karta vart du har upptäckt ett fel.

E-tjänsten kan du spara ner som ett bokmärke eller favorit i webbläsaren på din telefon, så att du lätt kommer åt den igen.

Vill du ha återkoppling på din anmälan?

Då behöver logga in med bank-id i e-tjänsten. Du behöver dock inte vara inloggad för att kunna använda e-tjänsten, men då kan du inte få återkoppling på din anmälan.

Hantering av personuppgifter

Vi kommer att hantera dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. De uppgifter du lämnar i e-tjänsten kommer att databehandlas. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras. Registreringen görs för att på ett säkert och snabbt sätt kunna hantera dina ärenden. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, se relaterad information.

Akuta problem gällande enskilt avlopp eller kommunalt vatten och avlopp

Under kontorstid hänvisar vi dig till vårt servicecenter på telefonnummer:
0158-275 000

Vid fel på det enskilda avloppet efter kontorstid ring:
FORIA 070-655 50 75

Vid akuta problem gällande det kommunala vattnet eller avloppet efter kontorstid ring SOS Alarm 08-454 22 08