Borgerlig begravning

En borgerlig begravning gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. Begravningsbyråerna kan hjälpa till med att utforma den borgerliga begravningsakten.

Om du vill boka en borgerlig begravningsförrättare eller har frågor kring borgerlig begravning, kontakta Gnesta kommuns servicecenter.

Begravningsombud

I Gnesta kommun finns ett begravningsombud som ska se till att Svenska kyrkan använder begravningsavgiften på bästa sätt. Begravningsombudet ska också se till rättigheterna för de som inte är med i Svenska kyrkan och att begravningsverksamheten fungerar som den ska. Begravningsombudet utses av Länsstyrelsen.

Ekonomisk hjälp vid begravning

Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet saknar tillgångar helt eller delvis, kan Socialtjänsten ge ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig begravning. För att ansöka om ekonomiskt bistånd för begravning, måste du först ansöka om att göra en dödsboanmälan hos Socialkontoret.