SEFOS – säkra meddelanden och videomöten

Kommunen använder systemet SEFOS för att skicka säkra meddelanden och ha säkra videomöten.

Säker kommunikation med Gnesta kommun

För att alltid behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt använder vi ett verktyg som heter SEFOS för att skicka säkra meddelanden och ha säkra möten, samtidigt som vi följer GDPR (General Data Protection Regulation).

SEFOS är ett komplement till andra verktyg kommunen har för att kommunicera säkert, till exempel V-klass som skolplattform och Open e för e-tjänster, med exempelvis kommunens invånare.

Så funkar det att få ett säkert meddelande eller inbjudan till säkert möte

När en medarbetare på kommunen skickar ett säkert meddelande en eller inbjudan till ett säkert möte till dig får du e-post eller SMS från Gnesta kommun från adressen meddelande@gnesta.se.

För att få tillgång till meddelandet eller se mötesinbjudan i sin helhet behöver du klicka på länken i meddelandet och identifiera dig med e-legitimation.

Går det att skicka säkra meddelanden till Gnesta kommun?

Du kan svara på meddelanden du har fått, men du kan inte själv skicka nya meddelanden till medarbetare på Gnesta kommun. Om du vill skicka något med ett säkert meddelande till en medarbetare på kommunen kan du kontakta personen och be denne skicka ett meddelande som du kan svara på.

Hur länge finns ett säkert meddelande kvar?

Ett säkert meddelande finns kvar i 30 dagar, sedan tas meddelandet bort automatiskt. Om du vill spara information som finns i meddelandet behöver du därför göra det inom 30 dagar.

Anledningen till att meddelanden tas bort efter 30 dagar är att vi använder SEFOS för att skicka information, inte spara den. Känslig information ska sparas på så få ställen som möjligt.

Har du frågor kontaktar du Mikaela Fog på kommunens IT-enhet:

Telefon: 0158-275 933
eller
e-post: mikaela.fog@gnesta.se