Hantering av personuppgifter – anhörig

Som arbetsgivare kan vi snabbt behöva komma i kontakt med nära anhörig till en anställd vid kris eller olycka. Alla nyanställda medarbetare i Gnesta kommun ombeds därför ange uppgifter om anhörig.

Att ange kontaktuppgifter till anhörig är frivilligt, men det underlättar om arbetsgivaren behöver kontakta en anhörig till medarbetaren.

Vi har fått och kommer att behandla dessa personuppgifter om dig

  • Namn
  • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen

Att kontakta dig ifall något allvarligt händer vår medarbetare.

Laglig grund för behandlingen

Allmänt intresse.

Lagringstid

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge vi behöver dem för att uppnå ändamålet med behandlingen, men inte längre än din anhörige är anställd hos oss.

Mottagare av personuppgifter

Vi har fått dina uppgifter från en av våra anställda, som angett dig som sin anhörige. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med någon annan. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU/EES.

Övriga upplysningar

Dataskyddsombud
Svitlana Jelisic
0157 - 430 000
dataskyddsombud@flen.se

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter.

Klagomål kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen