E-tjänster för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola

Som vårdnadshavare till ett barn som går i förskolan, fritidshem, grundskolan eller gymnasiet kan du enkelt sköta dina ärenden digitalt.

Inom barn- och utbildningsområdet finns ett antal e-tjänster, se relaterad information.