Söka, byta eller säga upp plats

Det år ditt barn fyller sex år erbjuds barnet plats i förskoleklass. Förskoleklass omfattas av skolplikten och är alltså obligatorisk.

Ansökan till förskoleklass

Ordinarie ansökningsperiod till förskoleklass är 15 januari-15 februari. Vårdnadshavare till samtliga folkbokförda barn som fyller 6 år under året får inför detta information hemskickad om hur ansökan går till. Ansökan görs via vår e-tjänst, se relaterad information. Ansökan öppnar 15 januari och du behöver logga in med e-legitimation för att göra ansökan.

Närmare information om urvalsgrunder och liknande finns att läsa i våra regler för placering i förskoleklass och grundskola, se relaterad information.

Ansökan till fristående skola

Gnesta kommun hanterar inte ansökan till fristående skolor. Om du till exempel vill ansöka om plats på Gnesta Waldorfskola, ska detta göras direkt till skolan.

Inflytt eller byte av skola

Vårdnadshavare till barn som flyttar in i kommunen eller som önskar byta skola ansöker om plats via kommunens e-tjänst för skolval, se relaterad information. Vid skolbyte ska du som vårdnadshavare först informera elevens mentor på nuvarande skola, därefter ansöker du i vår e-tjänst.

Elever från annan kommun ansöker på samma sätt och tas emot i mån av plats. Vårdnadshavare till elev som flyttar ut från kommunen meddelar först elevens mentor och gör sedan utflyttsanmälan via kommunens e-tjänst.