Illustrerad bild på skolbyggnad mot grön bakgrund.

Söka skolplats, byta eller flytta

Här finns information om hur du ansöker till förskoleklass under skolvalsperioden, hur du bär dig åt om du vill söka plats under terminen eller för en elev i annan årskurs än förskoleklass samt vad som gäller om du vill ansöka om plats i en annan skola än Gnesta kommuns grundskolor.

Ansökan till förskoleklass under skolvalsperioden

Det år ditt barn fyller sex år erbjuds barnet plats i förskoleklass. Förskoleklass omfattas av skolplikten och är alltså obligatorisk.

Ordinarie ansökningsperiod till förskoleklass är 15 januari-15 februari. Vårdnadshavare till samtliga folkbokförda barn som fyller 6 år under året får inför detta information hemskickad om hur ansökan går till. Ansökan görs via en e-tjänst som publiceras först den 15 januari. Under ansökningsperioden finns en länk till e-tjänsten på den här sidan, se relaterad information.

Du behöver logga in med e-legitimation för att göra ansökan. Om du inte har e-legitimation kan du besöka servicecenter för att få hjälp med ansökan.

Om du vill ansöka om plats på Gnesta Waldorfskola ansöker du i vår e-tjänst mellan den 15 januari och 15 februari. Om du vill söka plats på en fristående eller kommunal skola i en annan kommun behöver du ansöka om plats hos dem. Vi vill även att du meddelar oss detta genom att välja alternativet "skola utanför Gnesta" i vår e-tjänst.

Närmare information om urvalsgrunder och liknande finns att läsa i våra regler för placering i förskoleklass och grundskola, se relaterad information. Alla barn har rätt till plats vid en skola nära hemmet, i enlighet med den relativa närhetsprincipen. Observera att om du söker skola i Gnesta tätort är det inte säkert att ditt barn kommer få plats på önskad skola, även om barnet har syskon som redan går på skolan.

Informationsträffar

Inför ansökan till förskoleklass bjuder skolorna in till informationsträffar/öppet hus. Träffarna är preliminära och kan komma att ändras. Eventuella förändringar publiceras på denna sida.

Welandersborg: 17 januari kl 17.30-18.30 i förskoleklassens klassrum.

Frejaskolan: 23 januari kl 18.00-19.00 i skolans matsal.

Dansutskolan: 24 januari kl 17.30-18.30 i skolans matsal.

Waldorfskolan: 25 januari kl 17.30-19.00 i skolans matsal.

Kvarnbackaskolan: 30 januari kl 17.30-18.30 i förskoleklassens klassrum.

Byte av skola, inflyttning eller utflyttning

Vårdnadshavare till barn som flyttar in i kommunen eller som önskar byta skola ansöker om plats via kommunens e-tjänst för skolval, se relaterad information. Ansökan om plats inför kommande läsår kan göras först från och med januari samma år.

Vid skolbyte ska du som vårdnadshavare först informera nuvarande skola, därefter ansöker du i vår e-tjänst.

Vårdnadshavare till elev som flyttar ut från kommunen meddelar först elevens skola och gör sedan utflyttsanmälan via kommunens e-tjänst.

Elever från annan kommun

Elever från annan kommun ansöker om plats via Gnesta kommuns e-tjänst för skolval, se relaterad information. Elever från annan kommun har som grundregel inte rätt till skolplats i Gnesta kommun, utan tas emot i mån av plats. Ansökan om plats inför kommande läsår kan göras först från och med januari samma år.

Ansökan till fristående skola

Gnesta kommun hanterar inte ansökan till fristående skolor, annat än vid skolvalsperioden för förskoleklass. Om du till exempel vill ansöka om plats på Gnesta Waldorfskola, ska detta göras direkt till skolan.