Söka, byta eller säga upp plats

Här finner du information om hur du går tillväga när du ansöker om skolplats för ditt barn, vill byta skola eller om du ska flytta.

Från och med det år ditt barn fyller sex år erbjuds barnet plats i förskoleklass. Sedan höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk.

Ordinarie ansökningsperiod till förskoleklass är 15 januari-15 februari. Vårdnadshavare till samtliga folkbokförda barn som fyller 6 år under året får inför detta information hemskickad om hur ansökan går till. Ansökan görs via vår e-tjänst, som öppnar 15 januari. För att göra ansökan behöver du logga in med e-legitimation.

Närmare information om urvalsgrunder och liknande finns i regler för placering i förskoleklass och grundskola, se relaterad info.

Ansökan till Gnesta Waldorfskola görs direkt till skolan.

Inflytt eller byte av skola

Vårdnadshavare till barn som flyttar in i kommunen eller som önskar byta skola ansöker om plats via kommunens e-tjänst för skolval. Vid skolbyte informerar vårdnadshavaren först elevens mentor på nuvarande skola, därefter görs ansökan i e-tjänsten. Elever från annan kommun ansöker på samma sätt, och tas emot i mån av plats. Vårdnadshavare till elev som flyttar ut från kommunen meddelar först elevens mentor och gör sedan utflyttsanmälan via kommunens e-tjänst.