2024-04-02
Kvinna som håller armen om en äldre man

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

I slutet av mars fick du som är 65 år eller äldre hem en undersökning från Socialstyrelsen. Undersökningen riktar sig till dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende.

Enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande undersökning som ger dig möjlighet att berätta vad du tycker om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Det är frivilligt att svara på enkäten.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst. Vi vill veta vad du är nöjd med och vad du inte är nöjd med. Dina åsikter är viktiga för Gnesta kommuns arbete med att utveckla äldreomsorgen.

Hur svarar jag på enkäten?

Du kan svara på enkäten per post eller digitalt. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara digitalt finns i postenkäten. Enkäten skickades till din folkbokföringsadress under slutet av mars 2024. Personer som har valt att få sin post eftersänd eller har en omsorgsadress angiven får enkäten skickad till den adressen.

När behöver jag skicka in mina svar?

Svara på enkäten senast den 26 maj. Ta gärna hjälp av en anhörig, närstående eller god man om du tycker det är svårt att besvara enkäten själv.

Var kan jag ta del av resultatet?

Socialstyrelsen publicerar resultaten på sin webbplats i slutet av september eller början av oktober 2024.

Var hittar jag mer information?

Om du vill veta mer om undersökningen kan du läsa mer på Socialstyrelsens webbsida, se relaterad information. Du kan också ringa eller mejla till Indikator som hjälper Socialstyrelsen att göra undersökningen:

Telefon: 031-730 31 80, vardagar klockan 08.00–18.00
E-post:aldreundersokning@indikator.org