2024-03-20

Ansök om fritidshem och skolskjuts

Nu är skolvalet till höstens förskoleklasser stängd. Läs om ditt barns placering, och ansök om fritidshem och skolskjuts inför höstterminen 2024 med våra e-tjänster.

Nu är skolvalet för höstens förskoleklasser stängd. Du hittar ditt barns placering i vår e-tjänst. Du behöver BankID för att logga in. Saknar du BankID? Kontakta servicecenter, se kontakt.

Skolans första dag är den 21 augusti, mer information inför skolstarten kommer från respektive skola.

Ansök eller säg upp plats på fritidshem

Går ditt barn i förskolan? När ditt barn börjar förskoleklass får hen automatiskt en plats på fritidshem. Om du inte önskar fritidshem för ditt barn behöver du säga upp platsen.

Du som inte har barn i förskolan, men som önskar en fritidshemsplats för ditt barn måste ansöka om det.

Säg upp eller ansök om fritidshemsplacering med vår e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader.

Saknar du BankID? Kontakta servicecenter så får du hjälp, se kontakt.

Ansök om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts sker i vår e-tjänst. Information om vilket datum ansökningsförfarandet öppnar kommer mer information om under Maj månad. Detta gäller för skolskjuts med start höstterminen 2024.